POMIARY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIAOferujemy:

  • pomiary elektryczne
  • pomiary skuteczności zerowania,
  • rezystancji izolacji,
  • wyłączników różnicowo - prądowych,
  • rezystancji uziemień
  • natężenia oświetlenia .

Okresowe pomiary elektryczne, przeglądy 5-cio letnie

Proponujemy Państwu wykonywanie sezonowych pomiarów, które zgodnie z Prawem Energetycznym muszą być przeprowadzone stosunkowo co 1 rok ,5 lat lub rzadziej niż 5 lat, w zależności od rodzaju instalacji i natężenia jej eksploatacji. Nasza firma oferuje kompleksowe, staranne i precyzyjne pomiary instalacji elektrycznych nowych oraz cykliczne, sezonowe kontrole instalacji istniejących, zapewniające właściwe działanie urządzeń oraz bezpieczeństwo ich eksploatacji.