OPERATOR SUWNICYCel szkolenia


Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące Suwnicę oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora UDT. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na operatorów suwnicy, a w szczególności:

- znajomością przepisów dozoru technicznego,
- znajomością budowy,
- umiejętnością obsługi,
- znajomością przepisów BHP.

 

Kategoria uprawnień:

 

  • II S – suwnice obsługiwane z poziomu roboczego, wciągniki i wciągarki kategorii II W, warsztatowe żurawie stacjonarne
  • I S – urządzenia sterowane z kabiny operatora, wciągarki i wciągniki w kategorii I W i urządzenia w kategorii II S
 

Szkolenia Kończą się egzaminem UDT

Przeprowadzamy szkolenia na terenie całej Polski 

( po uprzednim uzgodnieniu )


Posiadamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową oraz uzgodnione programy szkolenia z UDT