Usługi z zakresu bezpieczeństwa pracy

Naszym Klientom proponujemy:

 • staranne usługi, wykonywanie zadań służb BHP,
 • poprowadzenie szkoleń z zasad BHP
 • opracowanie dokumentacji firmy,
 • precyzyjny audyt i przygotowanie dokumentacji,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • ustalanie okoliczności wypadków w pracy, a także w drodze do lub z pracy,
 • prowadzenie dochodzeń i opracowanie dokumentacji powypadkowej,
 • pomoc prawną w zakresie wypadków przy pracy i sprawach w ZUS
 • występowanie w imieniu Klienta przed sądem pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych i regulaminu pracy,
 • określenie minimalnych wymagań maszyn i urządzeń,
 • pogotowie BHP, szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej,